Garantie reisgelden STO

Garantie geregeld: STO GARANT

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt OppadinPortugal gebruik van STO Garant, een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. Je kunt dit controleren via de STO Garant deelmerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vind je op www.sto-garant.nl

Bij elk reisaanbod van OppadinPortugal op deze website lees je of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling lees je wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. Je vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

De werking

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op je boeking, dan betaal je de reissom niet aan OppadinPortugal, maar aan de derdengeldenrekening van van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij de Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt je reissom tot na afloop van je boeking. De dag na afloop wordt de reissom vrijgegeven aan OppadinPortugal. Mocht OppadinPortugal voor het einde van uw boeking in financieel onvermogen geraken, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling lees je hoe je daar in dat geval aanspraak op maakt.

Reacties zijn gesloten.